Privacy

Algemeen

Door gebruik te maken van deze website stemt u automatisch in met de inhoud van dit Privacystatement. Webvriend behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van dit beleid te wijzigen. U wordt dan ook dringend geadviseerd bij ieder bezoek aan de website kennis te nemen van het Privacystatement teneinde op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Privacy

Webvriend respecteert uw privacy en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor deze door u verstrekt zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden nimmer zonder uw voorafgaande toestemming ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Webvriend hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Inzage en correctie

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien. Webvriend zal u hiertoe op schriftelijk verzoek een overzicht doen toekomen van uw geregistreerde gegevens. Indien de geregistreerde gegevens onjuistheden bevatten, zal Webvriend deze op schriftelijk verzoek aanpassen.